Obowiązkowe szkolenia BHP Warszawa

Pracodawca zapewnia, aby szkolenia BHP Warszawa i edukacja były prowadzone wystarczająco często, aby zapewnić, że każdy członek straży pożarnej jest w stanie wykonywać powierzone mu obowiązki i funkcje w sposób zadowalający i bezpieczny, aby nie zagrażać członkom straży pożarnej lub innym pracownikom. Wszyscy członkowie straży pożarnej powinni odbyć szkolenia BHP Warszawa co najmniej raz w roku.

Ponadto członkom straży pożarnej, którzy powinni prowadzić wewnętrzne gaszenie pożarów strukturalnych, zapewnia się sesję edukacyjną lub szkolenie co najmniej raz na kwartał. W przypadku gdy pracodawca zapewnił przenośne gaśnice do użytku pracowników w miejscu pracy, pracodawca zapewnia również program edukacyjny mający na celu zapoznanie pracowników z ogólnymi zasadami użytkowania gaśnicy i zagrożeniami związanymi z początkowym etapem gaszenia pożaru.

Pracodawca zapewnia wykształcenie wymagane w punkcie 1 niniejszego rozdziału przy początkowym zatrudnieniu, a następnie co najmniej raz w roku. Pracodawca zapewni pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do używania sprzętu przeciwpożarowego w ramach planu działań awaryjnych, szkolenia BHP Warszawa w zakresie korzystania z odpowiedniego sprzętu.

Pracodawca zapewnia szkolenie wymagane zgodnie ustawą niniejszego rozdziału przy początkowym przydzieleniu do wyznaczonej grupy pracowników, a następnie co najmniej raz w roku. Pracodawca szkoli pracowników wyznaczonych do kontroli, konserwacji, obsługi lub naprawy stałych systemów gaśniczych oraz corocznego przeglądu ich szkolenia BHP i inne szkolenia prowadzone przez Aktyw BHP Warszawa w celu zapewnienia im aktualności w zakresie funkcji, które mają wykonywać.

No Comments Yet.

Leave a comment