Agroturystyka Kaszuby w Polsce i na świecie – przegląd

Przykłady agroturystyki:
Działalność agroturystyczna istnieje na Kaszubach i na świecie. Operacje te obejmują zarówno małe firmy, które działają sezonowo i oferują ograniczone usługi dla konsumentów, jak i duże firmy, które działają przez cały rok i świadczą liczne usługi konsumenckie. Typowe przykłady agroturystyki to:  labirynty kukurydziane; przejażdżki na siano; własne gospodarstwa choinkowe; gospodarstwa o historii życia; rynki rolników na farmach; wycieczki po winnicach i degustacje win; wiejskie pensjonaty; i wycieczki po ogrodzie.

Przykłady rzeczywistych działań agroturystycznych można łatwo zlokalizować za pomocą rutynowych wyszukiwań w Internecie oraz za pośrednictwem witryn internetowych, takich jak agritourismworld.com, farmstop.com i foodmarketmaker.com, które zapewniają kompleksowe bazy danych działalności agroturystycznej w całym kraju.

Znaczenie agroturystyki:
Agroturystyka Kaszuby stanowi wyjątkową okazję do połączenia aspektów przemysłu turystycznego i rolniczego, aby zapewnić turystom, producentom i społecznościom szereg korzyści finansowych, edukacyjnych i społecznych. Agroturystyka Kaszuby daje producentom możliwość generowania dodatkowego dochodu i drogę do bezpośredniego marketingu konsumentów. Wzmacnia przemysł turystyczny, zwiększając liczbę odwiedzających dany obszar i długość ich pobytu. Agroturystyka Kaszuby  zapewnia również społecznościom potencjał do zwiększenia ich lokalnych podstaw podatkowych i nowych możliwości zatrudnienia. Ponadto agroturystyka na Kaszubach zapewnia społeczeństwu możliwości edukacyjne, pomaga w ochronie gruntów rolnych, a także umożliwia państwom rozwój przedsiębiorczości. Chociaż agroturystyka może tworzyć nowe potencjalne źródła dochodów, stwarza również nowe kwestie prawne dla rolników i właścicieli ziemskich.