Jak wykonuje się profesjonalne cięcie blach Warszawa?

Procesy takie jak cięcie blach Warszawa to takie, w których kawałek blachy jest oddzielany przez przyłożenie wystarczająco dużej siły, aby spowodować uszkodzenie materiału. Najpowszechniejsze procesy cięcia są wykonywane przez przyłożenie siły ścinającej i dlatego są czasami określane jako procesy ścinania. Gdy przyłożona zostanie wystarczająco duża siła ścinająca, naprężenie ścinające w materiale przekroczy ostateczną wytrzymałość na ścinanie, a materiał ulegnie uszkodzeniu i oddzieli się w miejscu cięcia. Ta siła ścinająca jest przykładana przez dwa narzędzia, jedno nad i jedno pod arkuszem. Niezależnie od tego, czy są to stempel i matryca, czy górne i dolne ostrza, narzędzie nad blachą na której wykonywane jest cięcie blach Warszawa zapewnia szybki cios w dół w blachę, która spoczywa na dolnym narzędziu.

Pomiędzy krawędziami narzędzia górnego i dolnego występuje niewielki prześwit, który ułatwia pękanie materiału. Wielkość tego prześwitu wynosi zwykle 2-10% grubości materiału i zależy od kilku czynników, takich jak specyficzny proces ścinania, materiał i grubość arkusza. Efekty ścinania na zmianę materiału w miarę postępu cięcia są widoczne na krawędzi ścinanego materiału.

Gdy stempel lub ostrze uderza w arkusz, luz między narzędziami umożliwia plastyczną deformację arkusza i „zawijanie” krawędzi. Gdy narzędzie dalej wnika w blachę, w wyniku wykonywania cięcia blach powstaje pionowa, wypolerowana strefa materiału. Wreszcie naprężenie ścinające jest zbyt duże i materiał pęka pod kątem z małym zadziorem utworzonym na krawędzi. Wysokość każdej z tych części na której wykonywane jest cięcie blach Warszawa zależy od kilku czynników, w tym ostrości narzędzi i prześwitu między narzędziami.