Pracuj jako tłumacz przysięgły Wrocław/Warszawa!

Tłumaczenie przysięgłe jakie wykonuje tłumacz przysięgły Wrocław – zwane także Stwierdzeniem Prawdy i Poświadczeniem Prawdy – jest podpisane i ostemplowane jako oficjalne potwierdzenie, że dokument został przetłumaczony przez kompetentnego tłumacza. Zaświadcza, że dokument jest tłumaczeniem wiernym i rzetelnym jaki dokonał tłumacz przysięgły Wrocław.

 

W przypadku dokumentów urzędowych często wymagane są tłumaczenia poświadczone notarialnie, dlatego są one bardziej formalne niż tłumaczenia przysięgłe. Po ukończeniu i potwierdzeniu tłumaczenia tłumacz złoży oświadczenie pod przysięgą i na piśmie przed publicznością we Wrocławiu.

Notariuszowi z jakim współpracuje tłumacz przysięgły Wrocław, że przetłumaczony dokument jest prawdziwym i dokładnym tłumaczeniem dokumentu oryginalnego. Następnie notariusz podpisze i ostempluje list potwierdzający, a do dokumentu zostanie dołączona apostille (wytłoczona pieczęć oraz podpis urzędnika i data), aby poświadczyć, że jest to autentyczny dokument.