Zapisz się na szkolenie, kurs cisco na platformie LanPulse!

Kurs cisco jest bramą do podstawowych zawodów sieciowych i karier IT. Program składa się z 4, 72-godzinnych kursów: Wprowadzenie do sieci, Podstawy routingu i przełączania, Skalowanie sieci i Łączenie sieci. Pierwsze 2 kursy przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCENT. Wszystkie 4 kursy ciscosą zalecane przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCNA Routing and Switching. Cały program nauczania jest dostępny online i można uzyskać do niego dostęp z Internetu za pośrednictwem komputera, telefonu lub tabletu.

Podczas uczęszczania na kurs cisco rozwiniesz praktyczną wiedzę na temat routingu, przełączania, aplikacji sieciowych, protokołów i usług. Będziesz uczyć się z instruktorem w klasie i w dowolnym momencie uzyskać dostęp do specjalistycznych treści online. Możesz przećwiczyć zdobytą wiedzę zarówno na rzeczywistym sprzęcie, jak i Cisco Packet Tracer, narzędziu do symulacji konfiguracji sieci. Ćwiczenia praktyczne są rozsiane po całym kursie. Podejmiesz ocenę kursu i otrzymasz natychmiastową informację zwrotną na temat swojej pracy dzięki wbudowanym quizom i testom.

Egzaminy certyfikacyjne są administrowane przez zewnętrzne firmy testujące. Nasz kurs cisco przygotuje Cię do egzaminu certyfikacyjnego, który jest dodatkową opłatą uiszczaną na rzecz dostawcy testów. Aby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, należy skontaktować się z firmą LanPulse!