Automatyka przemysłowa Gdańsk – wady i zalety

– Wysoka jakość
Automatyka przemysłowa Gdańsk łagodzi błędy związane z człowiekiem. Ponadto, w przeciwieństwie do ludzi, roboty nie powodują zmęczenia, co skutkuje wytwarzaniem produktów o jednakowej jakości w różnym czasie.

– Wysoka elastyczność
Dodanie nowego zadania na linii montażowej wymaga przeszkolenia przez człowieka, jednak roboty można zaprogramować do wykonania dowolnego zadania. To sprawia, że ​​proces produkcyjny jest bardziej elastyczny.

– Wysoka dokładność informacji
Dodanie automatycznego gromadzenia danych może umożliwić zbieranie kluczowych informacji produkcyjnych, poprawę dokładności danych i zmniejszenie kosztów ich gromadzenia. Zapewnia to fakty umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości odpadów i usprawnienie procesów.

– Wysokie bezpieczeństwo
Automatyka przemysłowa Gdańsk może uczynić linię produkcyjną bezpieczną dla pracowników, wdrażając roboty do pracy w niebezpiecznych warunkach.

Wady automatyki przemysłowej z Gdańska:

– Wysoki koszt początkowy
Początkowa inwestycja związana z przejściem z ludzkiej linii produkcyjnej na automatyczną jest bardzo wysoka. Szkolenie pracowników do obsługi tego nowego, zaawansowanego sprzętu wiąże się również z dużymi kosztami.

Wniosek: Automatyka przemysłowa Gdańsk znajduje ostatnio coraz większą akceptację w różnych branżach ze względu na jej ogromne korzyści, takie jak zwiększona produktywność, jakość i bezpieczeństwo przy niskich kosztach.