Jakie usługi oferuje krematorium dla zwierząt Warszawa?

Przyjmuje się, że proces kremacji jaki wykonuje krematorium dla zwierząt Warszawa jest w 100% sprawny, jeśli jest prawidłowo prowadzony. Każda próbka kremu z krematorium dla zwierząt z Warszawy może zostać poddana badaniom w poszukiwaniu DNA, materiałów organicznych lub właściwości toksykologicznych związanych z wykrywaniem toksyn, trucizn, metali ciężkich, materiałów organicznych i niewiadomych.

Jeśli ty lub twoja rodzina nie macie innej ważnej próbki do badań należącej do zmarłego do oceny i chcecie działać w imieniu zmarłego w celu wyjaśnienia wszelkich podejrzeń dotyczących jego tożsamości lub przyczyny jego śmierci, to za wszelką cenę przejdźcie do kremów przetestować i zamknąć sprawę. Jesteśmy pewni, że nie chcesz pozostawić żadnego kamienia na kamieniu, jeśli chodzi o tożsamość zmarłego lub być może przyczynę jego śmierci.

Testy kremów należy przeprowadzić w celu ustalenia, czy kremy jakie wykonało krematorium dla zwierząt Warszawa zawierają ślady materiału organicznego (byłego żywego), w celu wyekstrahowania profilu DNA lub w celu zbadania metali ciężkich (trucizn) oraz organicznych chemikaliów i toksyn.

 

Urna pewnego rodzaju zawierająca coś, co wydaje się być prochami lub kremami, może być podejrzana co do faktycznej zawartości. Możemy zbadać kremy i ustalić, czy rzeczywiście są one reprezentatywne dla organicznych ludzkich prochów. Widzieliśmy próbki kremów, które nie zawierały żadnych śladów dawnego żywego materiału. Jako krematorium dla zwierząt Warszawa oceniliśmy próbki kremów, w których szczątki nie były ludzkie, w rzeczywistości niewiele więcej niż połączenie piasku, ziemi lub wapienia.