Kto świadczy przewozy osobowe Niemcy Opole?

Wszyscy uczniowie klas 1 i wyższych są zobowiązani do noszenia maseczek gdy trwają przewozy osobowe Niemcy Opole. Pomiary temperatury muszą być przeprowadzane dla każdego dziecka przed odbiorem z domu i szkoły.

Młodszym uczniom musi towarzyszyć dorosły opiekun, dopóki nie usiądą w autobusie w którym wykonywane są przewozy osobowe Niemcy Opole. Ich temperatura zostanie zmierzona wewnątrz autobusu w pobliżu wejścia, a uczeń będzie musiał wysiąść, jeśli okaże się, że ma podwyższoną temperaturę ciała.

W przypadku, gdy uczeń ma podwyższoną temperaturę ciała w momencie wsiadania do autobusu ze szkoły do domu, zostanie poproszony o poczekanie na rodzica/opiekuna prawnego, który go odbierze.

W autobusie który świadczy przewozy osobowe Niemcy Opole nie można spożywać jedzenia ani napojów (innych niż woda).

Jeśli uczeń wykazuje objawy podczas podróży do szkoły, musi zostać posadzony w odległości 2 m od innych uczniów i odizolowany po przybyciu do szkoły, aby postępować zgodnie z protokołem postępowania w przypadku incydentu (patrz sekcja 1.9.4). Jeśli objawy wystąpią w czasie powrotu do domu, uczeń musi usiąść w odległości 2 m od innych uczniów i zostać wyprowadzony jako pierwszy. Incydent należy zgłosić zespołowi reagowania na COVID-19 w celu podjęcia działań następczych. Uczeń wykazujący objawy musi zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SEHA w celu oceny i może wrócić do szkoły tylko po spełnieniu wymagań określonych w Przewodniku dla prywatnych zespołów reagujących na COVID-19 w szkołach.

Wszystkie autobusy szkolne wykonujące przewozy osób na trasie Niemcy Opole muszą być wyposażone w środki do dezynfekcji rąk przy drzwiach wejściowych. Monitory autobusowe powinny być wyposażone w chusteczki dezynfekujące i odpowiedni kosz na śmieci.