Po co stosujemy uchwyt zamykany uz?

Co to jest zamek elektryczny i uchwyt zamykany uz? Elektroniczne zamki z uchwytami zamykanymi uz działają przy użyciu prądu elektrycznego do blokowania lub odblokowywania drzwi. W zależności od tego, czy zamek jest „bezpieczny w razie awarii”, znany również jako „zasilanie do zablokowania” lub „zabezpieczony w razie awarii”, znany również jako „zasilanie do otwierania”, zasilanie zamka energią aktywuje lub dezaktywuje mechanizm.

Terminy „bezpieczne” i „bezpieczne” odnoszą się do stanu drzwi po ich bezpiecznej stronie (zazwyczaj zewnętrznej). Większość elektronicznych urządzeń zamykających drzwi, bez względu na to, czy są odporne na awarie, czy też zabezpieczone w razie awarii, ma opcję nadpisania, aby umożliwić swobodne wyjście z budynku w przypadku awarii zasilania. Gwarantuje to, że w przypadku ewakuacji awaryjnej nie zostaniesz zablokowany w przypadku awarii zasilania.

Fail-safe czy fail-secure blokady? Blokada bezpieczeństwa czyli uchwyt zamykany uz to taka, która w stanie domyślnym jest odblokowana. Włączone jest zasilanie, aby w normalnych warunkach pozostało zamknięte, ale w przypadku przerwania obwodu lub awarii zasilania, mechanizm blokujący zostaje odłączony, aby drzwi odblokowały się i zwolniły automatycznie. Ten rodzaj zamka jest bezpieczny dla ludzi, dlatego określamy go mianem „bezpiecznego”, ale nie zabezpieczy przestrzeni w przypadku awarii zasilania. Dodatkowe urządzenie blokujące takie jak uchwyt zamykany uz, elektryczne lub mechaniczne, zazwyczaj zabezpiecza budynek, gdy jest pusty.

Kiedy powiążesz te informacje z otwarciem drzwi z uchwytem uz podczas awarii zasilania, możesz nie czuć się aż tak bezpiecznie, ale kiedy pomyślisz o tym, aby wyjść z budynku bez problemu w sytuacjach awaryjnych, nabiera to większego sensu.