Prywatny ośrodek odwykowy Warszawa, program 12 kroków, terapia CBT

Od dawna standard wsparcia leczenia uzależnień stosowany przez prywatny ośrodek odwykowy Warszawa zawiera programy 12-Step – są one dostępne zarówno w formatach ogólnych, jak i specyficznych dla substancji. Programy 12 Kroków zostały zapoczątkowane przez Anonimowych Alkoholików, ale rozrosły się do wielu innych narkotyków, od nikotyny do cracku.

Metoda 12 kroków polega na przyznaniu się do bezsilności i poleganiu na sile wyższej. Obejmują one również przyznanie się do wykroczenia i wzięcie odpowiedzialności za zerwane relacje lub krzywdzenie innych. Dostępnych jest wiele różnych 12-krokowych programów, dostosowanych do stylu religijnego, odniesienia i wartości kulturowych każdej osoby. Ważne jest, aby znaleźć jakąś grupę wsparcia, niezależnie od tego, czy opiera się ona na modelu 12 kroków, czy nie.

Prywatny ośrodek odwykowy Warszawa prowadzi także trening samoleczenia i regeneracji (SMART) jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla grup 12-stopniowych. SMART opiera się na sprawdzonych w badaniach metodach zdrowienia i uczy ludzi, że mogą przejąć kontrolę nad swoim nałogiem. Alternatywnie, grupy takie jak nastolatki mogą znaleźć grupy wsparcia z myślą o ich problemach w ośrodkach leczenia. Mogą być dostępne grupy wsparcia dla członków społeczności LGBTQ, podobnie jak grupy dla członków określonych grup etnicznych.

Odwyk jaki prowadzi prywatny ośrodek odwykowy Warszawa otwiera wiele nowych możliwości i osiągalnych celów, które kiedyś wydawały się niemożliwe. Osoby w trakcie zdrowienia muszą przygotować się na zmiany w ich stylu życia i na to, jak wpłyną one na ich życie społeczne. Na początku wejście w trzeźwe życie często oznacza radzenie sobie z nudą, samotnością lub bezradnością. Czynności, które kiedyś koncentrowały się na używaniu narkotyków lub alkoholu, mogą wydawać się nudne podczas powrotu do zdrowia z prywatnego ośrodka odwykowego z Warszawy, mazowieckie.