Izolacje i konstrukcje dachowe Gdynia

Mostki termiczne w konstrukcjach dachowych Gdynia to obszary, w których na przykład więcej ciepła jest tracone przez przełącznik w materiałach niż w sąsiednich elementach konstrukcyjnych. Dzięki niskiej przewodności cieplnej drewna efekt mostka termicznego drewnianych elementów konstrukcyjnych jest bardzo niewielki. Wszelkie powstające mostki termiczne można zminimalizować za pomocą prostych środków konstrukcyjnych. W przypadku typowych konstrukcji ścian i dachów elementy wsporcze (elementy drewniane), które są używane regularnie, przeplatają się z wysoce skutecznymi materiałami izolacyjnymi.

Czynnikiem determinującym wpływ mostków termicznych na konstrukcje dachowe Gdynia jest więc udział drewna konstrukcyjnego w elementach konstrukcyjnych. Izolacja i ochrona termiczna, w tym konstrukcje dachowe Gdynia szkieletowe mają bardzo dobre właściwości izolacyjne, ponieważ konstrukcja nośna i materiał izolacyjny znajdują się w tej samej płaszczyźnie i prawie cały przekrój ściany można wykorzystać do ochrony termicznej.

Dodatkowe warstwy materiału izolacyjnego np. na zewnątrz lub izolowany odcinek instalacji od wewnątrz umożliwiają osiągnięcie poziomów izolacji wymaganych w domu pasywnym (zapotrzebowanie na ciepło <0,15 kW / m²). Do osiągnięcia tego standardu domu pasywnego wystarczy już całkowita grubość elementu konstrukcyjnego wynosząca 30 cm. Takie konstrukcje dachowe Gdynia są wyjątkowo trwałe!